SON KULLANICI EĞİTİMİ NEDİR?

Son Kullanıcı Eğitimi;

TS EN 15635 standardı kullanım bakım ve denetim esaslarında dikkat edilmesi gereken kuralları tanımlamaktadır. Tedarikçi firma lojistik biriminde bu rafları kullanacak personele ve rafların güvenliğinden sorumlu personele ( PRSES ), bu standart çerçevesinde kullanım esaslarını içeren ( raf kapasiteleri, kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet pimleri, ayakların hasar görmemesi vb) bu eğitimler teknik bir mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitim ve Ders programı

Sertifika programında işlenecek konular detaylı olarak aşağıda verilmiştir.

1. Giriş 
2. Güvenli depo kullanımı
2.1 Ürün yerleştirme ile ilgili tavsiyeler
2.2 Paletli ürün stoklama ile ilgili tavsiyeler
2.3 Aydınlatma ile ilgili tavsiyeler
2.4 Yangın
2.5 Deprem
3.  Depo kullanımına yönelik genel kontroller
4.  Mevcut taşıyıcı sistem ile ilgili teknik kontroller
4.1 Genel
4.2 Hasar Kontrol Prosedürü
4.3 Kirişler
4.4 Konektör kilit teçhizatı
4.5 Kolon ayakları ve çaprazlar
5.  Hasarlı elemanlar ile ilgili uygulanacak prosedür
6.  Hasarlı  kolon ve çapraz  elemanlarında emniyetli yük taşıma  kapasite  düzeyinin azalması
7.  Uyarı levhaları